Av铆s legal

INTRODUCCI脫

Dades del propietari de la web:
Ra贸 social: SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL,
NIF: B63862221
Adre莽a postal: CARRER DEL CARRIL 33 08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Adre莽a electr貌nica:
Tel猫fon: 93.564.47.62
Registre Mercantil: tomo 37616, folio 17, hoja B 305899 e inscripci贸n 1
Objetiu principal: informaci贸 de serveis de construcci贸 i rehabilitaci贸, aix铆 com manteniment d’edificis

USUARI I R脠GIM DE RESPONSABILITATS
La navegaci贸, acc茅s i 煤s pel lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL confereix la condici贸 d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegaci贸 pel lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL, totes les condicions d’煤s aqu铆 establertes sense perjudici de l’aplicaci贸 de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL proporciona gran diversitat d’informaci贸, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’煤s correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendr脿 a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL per a l’acc茅s a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
L’煤s de la informaci贸, serveis i dades ofertes per SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL contr脿riament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre p煤blic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesi贸 dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POL脥TICA D’ENLLA脟OS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a trav茅s dels enlla莽os establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedir脿 a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Aix铆 mateix, tampoc garantir脿 la disponibilitat t猫cnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitj脿 dels enlla莽os.
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL declara haver adoptat totes les mesures necess脿ries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegaci贸 pel seu lloc web. En conseq眉猫ncia, SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegaci贸 per Internet pogu茅s sofrir l’usuari

MODIFICACIONS
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense av铆s previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’煤s d’aquest, o en les condicions generals de contractaci贸. Aquestes modificacions podran realitzar-se a trav茅s del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en qu猫 es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades v脿lidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL路LECTUAL I INDUSTRIAL
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL per si mateixa o com a cession脿ria, 茅s titular de tots els drets de propietat intel路lectual i industrial de la seva p脿gina web, aix铆 com dels elements continguts en la mateixa (a t铆tol enunciatiu, imatges, so, 脿udio, v铆deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecci贸 de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, acc茅s i 煤s, etc.), titularitat de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL. Seran, per conseg眉ent, obres protegides com a propietat intel路lectual per l’ordenament jur铆dic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunit脿ria en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la mat猫ria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel路lectual, queden expressament prohibides la reproducci贸, la distribuci贸 i la comunicaci贸 p煤blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposici贸, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta p脿gina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitj脿 t猫cnic, sense l’autoritzaci贸 de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel路lectual i Industrial titularitat de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL. Podr脿 visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport f铆sic sempre que sigui, exclusivament, per al seu 煤s personal i privat. L’usuari haur脿 d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecci贸 o sistema de seguretat que estigu茅s instal路lat en les p脿gines de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticaci贸, privacitat i seguretat de la informaci贸 entre SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL i l’usuari.
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest proc茅s s’estableixen diversos par脿metres per a realitzar la connexi贸 de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexi贸 sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACI脫 APLICABLE I JURISDICCI脫
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL es reserva, aix铆 mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilitzaci贸 indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relaci贸 entre l’usuari i el prestador es regir脿 per la normativa vigent i d’aplicaci贸 en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controv猫rsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicci贸 ordin脿ria complint amb les normes sobre jurisdicci贸 i compet猫ncia sobre aquest tema. SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL t茅 el seu domicili a BARCELONA, Espanya.
Els contractes subscrits per via electr貌nica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en qu猫 aquest tingui la seva resid猫ncia habitual.
Els contractes electr貌nics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en qu猫 estigui establert el prestador de serveis.