Avís legal

INTRODUCCIÓ

Dades del propietari de la web:
Raó social: SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL,
NIF: B63862221
Adreça postal: CARRER DEL CARRIL 33 08110, MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Adreça electrònica:
Telèfon: 93.564.47.62
Registre Mercantil: tomo 37616, folio 17, hoja B 305899 e inscripción 1
Objetiu principal: informació de serveis de construcció i rehabilitació, així com manteniment d’edificis

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari

MODIFICACIONS
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL i l’usuari.
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SANVIL INSTALACIONES I CONFORT SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.
Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.