Casa Alella

Construcció de piscina, sala d’instal.lacions i murs de contenció. Estructures de reforç. Modificació escala d’accés.