Casa a Gavà – Fontaneria

Instal.lació de la xarxa de canonades d’ACS (aigua calenta sanitària), climatització i tractament d’aigües en sala de màquines.