Local PC77 – Grua

Treballs especialitzats d’elevació i instal.lació de maquinària pesant de climatització.