Casa a Gavà – Ventilació

Instal.lació de la xarxa de canonades de diverses ventilacions de l’habitatge: extracció de fums, renovació i filtrat d’aire.