Façana a Sant Pol de Mar

Treballs de rehabilitació per fases en totes les façanes d’un edifici d’habitatges.